Monday , November 27 2023
Trang chủ / Logistics / Bill Surrender trong vận tải đường biển

Bill Surrender trong vận tải đường biển

Trong  Logistics có 2 loại bill là House Bill và Master Bill, cả 2 loại này đều có Bill Original ( Bill gốc) và Bill Surrender.

Bill gốc : Khi shipper yêu cầu Forwarder phát hành bill gốc hoặc Forwarder yêu cầu hãng tàu phát hàng bill gốc, lúc này hãng tàu sẽ phải phát hành 3 bản chính và 3 bản coppy đánh dấu thứ tự First Original , Second Original, Third Original, 3 bản này giống nhau và mất 1 trong 3 bản này bill không được chấp nhận.

Khi shipper muốn nhận bill gốc, lúc này shipper sẽ nhận 3 bản chính và gửi đủ 3 bản này cho consignee để nhận hàng, thường thì shipper sẽ gửi bằng đường hàng không ( gửi Document qua các công ty Express giống công ty mình đang làm nè ^^), phát sinh thêm chi phí và vài ngày transit nữa, chưa kể các problem trong khi transit.

Nếu bị mất bill gốc consignee sẽ không nhận được hàng, hãng tàu không release hàng, muốn nhận hàng consignee phải làm cam kết đóng tiền thế chấp 110% so với giá trị hàng , và bị giữ khoảng tiền này trong vòng 2 năm.

Bởi vậy, để thuận tiện hơn chủ hàng thường chọn Bill Surrender thay cho Bill gốc.

Bill Surrender : Để có được Bill Surrender hãng tàu hay Forwarder phải telex surrender , telex surrender là một cuộcBILL SURRENDER điện để giải phóng hàng, mà theo đó consignee không cần phải có bill gốc vẫn lấy được hàng. Bởi vậy khi phát hành Bill Surrender, hãng tàu hay Forwarder phải thu lại Bill gốc đủ 3 bản, tránh trường hợp khách dùng bill surrender lấy hàng xong, lấy Bill gốc lấy hàng tiếp thì chẳng có hàng mà trả. Bill Surrender có nội dung gần giống với bill gốc, và được đóng dấu Surrendered.

Phát hành Bill Surrender sẽ phải trả phí Telex Surrender Fee ( phí điện giao hàng), bạn thường hay thấy phí này hay còn gọi là Document Fee trong các báo giá từ sales logistics gửi 20$ hay 30$ gì đó.

Nói cho văn vẻ lý thuyết vậy thôi, chứ thường khách nói mình lấy bill Surrender thì mình chỉ cần dựa vào MBL đánh cho họ cái HBL giống vậy, gửi draft bill qua cho khách check, họ ok thì mình in ra, đóng dấu Surrendered lên, đóng dấu đại lý vào rồi scan gửi qua cho khách là xong.

 

Tác giả Hạnh Nguyễn

Mình tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, mong muốn được hoạt động và nghiên cứu trong ngành xuất nhập khẩu, rất thích được chia sẻ những kiến thức của mình đến mọi người, rất mong những bài viết chia sẻ của mình có thể giúp ích được các bạn.

Xem thêm

Cách tiếp cận khách hàng mới hiệu quả

Tìm kiếm thêm khách hàng mới là công việc hết sức khó khăn, nó đòi …