Tuesday , November 28 2023
Trang chủ / Business English / Business Conversational tips – Part 1

Business Conversational tips – Part 1

Business Conversation is very important , it can help you communicate with your foreign customers or agents professionally. Business Conversational Tips includes 5 parts. Now, let’s go to part 1 !

Topic 1 : Introductions.

business conversation

1. Good morning, ABC Corporation, Carina speaking. Can I help you ?

 • Chào buổi sáng, tập đoàn ABC, Carina xin nghe. Tôi có thể giúp gì được bạn ?

2. Good afternoon, this is Tommy. Could you hold the line ?

 • Chào buổi chiều, đây là Tommy. Bạn có có thể chờ máy được không ?

3. I’m sorry, Mr. Smith is on the other line. Would you like to hold ?

 • Xin lỗi, ông Smith thuộc nhánh điện thoại khác. Bạn có muốn giữ máy không ?

4. Hello, my name is Rose from OLN. I would like to speak with your sales manager.

 • Xin chào, tôi tên là Rose từ công ty OLN. Tôi muốn nói chuyện với quản lý kinh doanh của bạn.

5. Can I have extension 131, please.

 • Vui lòng chuyển máy đến nhánh 131.

6. I’m sorry, but Mr. White is on the other line. Would you like to leave a message ?

 • Tôi xin lỗi, nhưng ông White ở nhánh máy khác. Bạn có muốn để lại tin nhắn không ?

7. I’ll have Mr. White call you as soon as he comes back.

 • Tôi sẽ nhờ ông White gọi cho bạn ngay sau khi ông ấy trở lại.

8. It was nice talking with you. Thank you for your help. Goodbye.

 • Thật tuyệt khi được nói chuyện với bạn. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Tạm biệt.

9. I’ll call back later.

 • Tôi sẽ gọi lại sau.

10. Good afternoon Mr.White, let me introduce you to Mrs. Parker, vice president of operations.

 • Chào buổi chiều ông White, để tôi giới thiệu cho ông bà Parker, phó tổng giám đốc điều hành.

11. Please to meet you.

 • Rất vui khi gặp bạn.

12. May I introduce you to our top sales person, Paul Stevens?

 • Để tôi giới thiệu bạn đến top người kinh doanh giỏi của chúng tôi, Paul Stevens nhé ?

13. Good morning, my name is Allen Brown, from Pepsi Corporation; I’d like to speak with the CEO, please.

 • Chào buổi sáng, tôi tên là Allen Brown, đến từ tập đoàn Pépi; Tôi muốn nói chuyện với tổng giám đốc.

14. Hello, this is Graham Scott; Have you received my fax ?

 • Xin chào, đây là Graham Scott; Bạn đã nhận được fax của tôi chưa ?

15. I have a Mr. Johnson on the line.

 • Tôi đang nói chuyện với ông Johnson qua điện thoại.

16. Good afternoon, my name is Susan Clerk; I have a 2 o’clock appointment with the CEO of your corporation.

 • Chào buổi chiều, tôi tên là Susan Clerk; Tôi có một cuộc hẹn lúc 2h với tổng giám đốc tập đoàn.

TOPIC 2 : Personnel Matters.

business conversation

1.Welcome aboard. You can start work on Monday.

 • Chào mừng bạn vào việc. Bạn có thể bắt đầu làm việc vào thứ 2.

2. You will be placed on a three-month probation period at first.

 • Đầu tiên, bạn sẽ được thử việc thời gian 3 tháng.

3. You have to punch in and out every day.

 • Bạn phải bấm thẻ ra vào mỗi ngày.

4. We’ll pay you a monthly salary of $1,000.

 • Chúng tôi sẽ trả bạn mức lương hằng tháng là 1000 đô la.

5. You are required to give us a 30-day written notice if you wish to terminate the contract.

 • Bạn bị yêu cầu gửi cho chúng tôi bản thông báo viết tay trước 30 ngày nếu bạn muốn kết thúc hợp đồng.

6. We are an equal opportunity employer and we believe in equal pay for equal work.

 • Chúng tôi là mội nhà sử dụng lao động công bằng và chúng tôi tin vào việc trả lương phù hợp với công việc.

7. You are entitled to three-month maternity leave.

 • Bạn được quyền nghỉ 3 tháng thai sản.

8. I am sorry to inform you that I have lay you off.

 • Tôi xin lỗi phải thông báo đến bạn rằng tôi phải sa thải bạn.

9. I want to climb the corporate ladder.

 • Tôi muốn thăng chức.

10. The company benefits include sick pay, a two-week paid holiday, and a retirement savings plan.

 • Phúc lợi của công ty bao gồm nghỉ ốm, 2 tuần nghỉ lễ có lương, và chương trình tiết kiệm tiền hưu trí.

Tác giả Hạnh Nguyễn

Mình tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, mong muốn được hoạt động và nghiên cứu trong ngành xuất nhập khẩu, rất thích được chia sẻ những kiến thức của mình đến mọi người, rất mong những bài viết chia sẻ của mình có thể giúp ích được các bạn.