Wednesday , November 22 2023
Trang chủ / Business English / Business Conversational Tips – Part 2

Business Conversational Tips – Part 2

Business Conversation is very important , it can help you communicate with your foreign customers or agents professionally. Business Conversational Tips includes 5 parts. Now, let’s go to part 2.

1.I have worked in the finance and banking for 5 years.

 • Tôi có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

2. We have traded in this field for 5 years.

 • Chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực này được 5 năm.

3. We’d like to apologise for the 5-day-late shipment, we will offer you a 5% of discount on this shipment.

 • Chúng tôi xin lỗi về lô hàng trễ 5 ngày, chúng tôi sẽ cho bạn hưởng chiết khấu 5% cho lô hàng này.

4. Can you please schedule an appointment between your director and me on Jan 09th, 2016.

 • Vui lòng đặt giùm tôi 1 cuộc hẹn với giám đốc công ty bạn vào ngày 09/01/2016.

5. I promise that I will summit the report on time by Sunday.

 • Tôi hứa sẽ nộp báo cáo đúng hạn trước chủ nhật.

6. I won’t co-operate with this company, because I can’t see the willingness in them.

 • Tôi sẽ không hợp tác cùng công ty này, vì tôi không thấy được sự thiện chí từ họ.

7. Our company is a prestigious company in Viet Nam.

 • Công ty chúng tôi là một công ty uy tín lại Việt Nam.

8. We will buy the insurance for the shipments sent to Europe, except the shipments to the other Asian countries.

 • Chúng tôi sẽ mua bảo hiểm cho các lô hàng gửi đi Châu Âu, nhưng không mua bảo hiểm cho các lô hàng đi các nước trong Châu Á khác.

9. Please consider the terms and conditions carefully before signing the contract, if your company wish to terminate the contract before it expires, you will be charged 100% the total value of the contract.

 • Vui lòng xem xét kỹ các điều khoản trước khi ký hợp đồng, nếu quý công ty muốn kết thúc hợp đồng trước khi nó hết hạn, quý công ty sẽ bị phạt 100% giá trị hợp đồng.

Business English

10. What is the exchange rate ? I want to change US dollars to Japanese Yen.

 • Tỉ giá là bao nhiêu vậy ? Tôi muốn đổi đồng đô la Mỹ sang Yên Nhật

11. The American dollar is worth 110 Yens and we charge a 2% commission.

 • Đồng đô la Mỹ có giá 110 Yên Nhật và chúng tôi đánh phí hoa hồng 2%.

12. Could you change this 100$ bill for tens and twenties ?

 • Bạn có thể đổi giùm tờ bill 100 đô này sang tờ 10 đô và 20 đô được không ?

13. I can make up my mind on which supplier to choose.

 • Tôi có thể quyết định chọn nhà cung cấp nào.

14. What action should we take on our new competitor ?

 • Chúng tôi nên làm gì với đối thủ của chúng tôi.

15. I want a straight answer why will our shipment be late, again ?

 • Tôi muốn 1 câu trả lời trực tiếp tại sao lô hàng của chúng tôi lại bị trễ lần nữa.

16. What problem do you have this time ?

 • Bạn đang có vấn đề gì vậy ?

Business English Conversation

Tác giả Hạnh Nguyễn

Mình tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, mong muốn được hoạt động và nghiên cứu trong ngành xuất nhập khẩu, rất thích được chia sẻ những kiến thức của mình đến mọi người, rất mong những bài viết chia sẻ của mình có thể giúp ích được các bạn.