Saturday , June 8 2024
Trang chủ / Business English

Business English

Các bài viết được chọn lọc từ nhiều nguồn nhằm phục vụ cho bạn đọc trong các ngành trong thương mại quốc tế trau dồi kiến thức và kỹ năng tiếng anh của mình

Business Conversational Tips – Part 2

Business Conversation is very important , it can help you communicate with your foreign customers or agents professionally. Business Conversational Tips includes 5 parts. Now, let’s go to part 2. 1.I have worked in the finance and banking for 5 years. Tôi có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực …

Đọc thêm »

Business Conversational tips – Part 1

Business Conversation is very important , it can help you communicate with your foreign customers or agents professionally. Business Conversational Tips includes 5 parts. Now, let’s go to part 1 ! Topic 1 : Introductions. 1. Good morning, ABC Corporation, Carina speaking. Can I help you ? Chào buổi sáng, tập …

Đọc thêm »

Tự học tiếng anh thương mại (Phần 2)

Bài viết đã được chọn lọc từ các nguồn tiếng anh thương mại nhằm giúp cho các bạn sinh viên trau dồi và cải thiện kiến thức về tiếng anh thương mại, tự học tiếng anh thương mại tại nhà; giúp các nhân viên trong ngành thương mại trang bị …

Đọc thêm »

Tự học tiếng anh thương mại (Phần 1)

Bài viết đã được chọn lọc từ các nguồn tiếng anh thương mại nhằm giúp cho các bạn sinh viên trau dồi và cải thiện kiến thức về tiếng anh thương mại, tự học tiếng anh thương mại tại nhà; giúp các nhân viên trong ngành thương mại trang bị …

Đọc thêm »